Ofis va Bankomatlar
Qidirmoq

Qimmatli qog’ozlar

Qimmatli qog'ozlar-bu kapitalning ulushiga bo'lgan mulkiy huquqlarni, shuningdek, bunday kapitaldan keladigan foydani taqsimlash va qayta taqsimlashni tasdiqlovchi hujjat.

AT "Aloqabank" qimmatli qog`ozlar bilan quyidagi operatsiyalarni amalga oshiradi:

 • shaxsiy aksiyalarni ochiq obuna yo`li bilan emissiya qilish va joylashtirish;
 • yuridik shaxslar uchun omonat sertifikatlarini chiqarish va joylashtirish;
 • jismoniy shaxslar uchun jamg`arma sertifikatlarni chiqarish va joylashtirish;
 • aksiya, obligatsiya va o`zga emitentlarning boshqa qimmatli qog`ozlarini sotib olish;
 • o`zga emitentlarning qimmatli qo`g`ozlarning barcha turlarini saqlash;
 • davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini sotib olish;
 • O`zbekiston Respublikasi Markaziy Banki obligatsiyalarini sotib olish;
 • O`zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining obligatsiyalarini sotib olish;
 • REPO kelishuvlarini (qimmatli qog`ozlarni qayta sotish sharti bilan oldi-sotdi kelishuvlari) amalga oshirish;
 • davlat qisqa muddatli obligatsiyalari, O`zbekiston Respublikasi Markaziy Banki obligatsiyalari bilan bitimlarni tuzishda, o`z nomidan vositachi sifatida, Investor hisobidan va topshirig`i bilan chiqish;
 • anderrayting xizmatlari.

AT "Aloqabank"ning korporativ obligatsiyalar

AT "Aloqabank"ning 2012 yil 5 noyabrda ro'yxatdan o'tgan korporativ obligatsiyalari (P0848-3-son) 2012 yil 29 dekabrda to'liq joylashtirildi.

Axborot markazi

beta-versiya